Tasarıma giriş yaptığımız derslerin olmazsa olmazı, vazgeçilmezi, dizayn hayatımız ilerledikçe unuttuğumuz üstelik de görmezden geldiğimiz ama samimi içe varlığını daima hissettiğimiz dizayn ilkelerinin önemini elbet hepimiz çok iyi biliyoruz. Buna karşın ne kadar okusak, ne kadar resim araştırmalar yapsak dahi dizayn prensipleri daima bir soru işareti kafamızda.

Tasarım ilkelerinin vaziyet-i durumu bu türlü olunca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Efil Türk bitirme projesi olarak 3D kesilmiş bir kolaj çalışması hazırlamış.

Çalışmanın hem eğitici, üstelik resim estetiğinden ötürü keyifli bir yanı var. Prensipler merkezli uygulanan bu çalışma; 50X70cm poster ölçülerinde ve üstelik satın alabileceğiniz, kağıtlarla muntazam bir estetik düzende yapılmış. 10 esas ilkeyi(balans, hiyerarşi, örüntü, ritim, boşluk(mekan), proporsiyon(orantı), vurgu, hareket, karşıtlık, uyum)esas alan Efil Türk’ün çalışmasını sizler için hazırladık. Görsel estetiğe bakıp anekdotları unutmamakta yarar var. İşte her tasarımcının ezber etmesi gereken 10 esas prensip;

Denge
Bir dizayn prensibi olarak balans, tasarımı meydana getiren parçaların tanımlı ve estetik bir biçimde yerleştirilmesidir.

Hiyerarşi
Görsel hiyerarşi, ademoğlu gözünün gördüklerini kavrama düzenidir. Bu tertip şayet idrak kısmı içindeki formlar arasında bulunan resim kontrastla oluşur.

Örüntü
“Bir tertip ve tekrarlama içindeki iki yahut üç ebatlı nesneler topluluğudur.” Örüntü, dizayn elemanlarının sistemli veya gelişigüzel tekrarlar durumunda yerleştirilmesiyle, yüzeylerin veya resimlerin niteliğini çoğaltmak için kullanılır.

Ritim
Elemanların-renklerin, şekillerin, formların, mekanların-boşlukların ve dokuların resim hareketlerinin tekrarıdır.

Boşluk (Mekan)
Bir zanaat çalışmasının içindeki veya çevresindeki boş alan veya yüzeydir. Boşluk(Mekan) iki ebatlı veya üç ebatlı olabileceği gibi, negatif ve/yahut pozitifte olabilir.

Proporsiyon(Orantı)
Bir tasarımdaki türlü elemanların, izafi ebat ve ölçeklerine göre kendi aralarında ve parçalarla tüm arasında bulunan oranlarıdır.

Vurgu
Bir tasarımda odak noktası oluşturur. Dikkatleri tasarımın en mühim gördüğümüz kısmına çekmemizi sağlar.

Hareket
Sanatçının, gözü bir kompozisyonun içine, etrafına veya kompozisyona doğru yönlendirmesinin yoludur. Görsel bir imajda hareket, objeler imajın içerisinde hareket ediyormuş hissiyatı uyandırdığında meydana çıkar.

Uyum
Bütün bir kompozisyonun ahengi-armonisi demektir. Kompozisyonun parçaları totaliter bir resim tema gibi çalışır.

Kontrast
Tasarımdaki değişik elemanların farklılıklarının vurgulanmasını gerçekleştiren ve/yahut bu elemanlarının aralarında balans meydana getiren kombinasyonlardır.